Giải pháp
Giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp B2B ở Việt Nam
12/01/2024
Giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp B2B ở Việt Nam
Có nhiều lựa chọn cho các doanh nghiệp B2B đang tìm kiếm các nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho công ty của họ. Đối với những doanh nghiệp này, nền tảng thương mại điện rất phù hợp để thực hiện và có thể phá vỡ các mục tiêu để đạt được… Continue reading Giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp B2B ở Việt Nam
Ghost Commerce: Liệu Đây Có Phải xu hướng tương lai của các công ty phát triển e-commerce
05/12/2023
6 lý do khiến Ghost Commerce trở thành xu hướng tương lai của các Công ty phát triển e-commerce
Ghost Commerce là gì? Ghost Commerce là một mô hình mới để làm website thương mại điện tử trong các Công ty phát triển e-commerce, chủ yếu tập trung vào việc bán hàng mà không cần phải đầu tư vào quản lý hàng tồn kho hay vận chuyển. Trong mô hình này, các doanh nghiệp… Continue reading 6 lý do khiến Ghost Commerce trở thành xu hướng tương lai của các Công ty phát triển e-commerce
Thương mại điện tử
28/11/2023
Những xu hướng thương mại điện tử hàng đầu cần chú ý trong tương lai
Thương mại điện tử đã và đang nhanh chóng trở thành một xu hướng tất yếu của cuộc sống hiện đại đối với các doanh nghiệp cũng như khách hàng. Với việc công nghệ phát triển mạnh mẽ, ngành thương mại điện tử cũng đang dần thích ứng với những xu hướng mới nhất. Từ… Continue reading Những xu hướng thương mại điện tử hàng đầu cần chú ý trong tương lai
giải pháp
12/11/2023
“Ăn Gian” Với Magento: Sử Dụng Ảnh Từ Cloud Thay Vì Default Magento
Một trong các trường hợp thú vị mà CO-WELL Asia đã từng gặp là khách hàng đang sử dụng Magento 2, với Catalog vô cùng phong phú và đa dạng. “Chúng tôi đang sử dụng một hệ thống Cloud để lưu trữ hình ảnh. Có cách nào để lấy hình ảnh từ Cloud này thay… Continue reading “Ăn Gian” Với Magento: Sử Dụng Ảnh Từ Cloud Thay Vì Default Magento