Coding
Magento 2 Coding Standards
05/12/2023
Magento 2 Coding Standards
Magento 2 là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, đặt ra các tiêu chuẩn rất cao đối với chất lượng mã nguồn. Việc tuân thủ Coding Standards không chỉ là một quy định, mà là một cách tiếp cận chuyên nghiệp để xây dựng và duy trì các… Continue reading Magento 2 Coding Standards
Magento 2 API Keys
29/11/2023
Hướng dẫn cách lấy API Keys trong Magento 2
Nền tảng mạnh mẽ Magento 2 cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau thông qua REST APIs. Bạn có thể truy cập nền tảng bằng cách tạo tích hợp và nhận thông tin xác thực. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để… Continue reading Hướng dẫn cách lấy API Keys trong Magento 2
Design Pattern
27/11/2023
Design Pattern trong Magento 2
Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Design Pattern sử dụng trong Magento 2. Design Pattern trong Magento 2 là gì? Là một phương pháp tổng thể để giải quyết các vấn đề phổ biến khi thiết kế phần mềm trong lập trình hướng đối tượng OOP. Bằng cách sử dụng… Continue reading Design Pattern trong Magento 2
giải pháp
12/11/2023
“Ăn Gian” Với Magento: Sử Dụng Ảnh Từ Cloud Thay Vì Default Magento
Một trong các trường hợp thú vị mà CO-WELL Asia đã từng gặp là khách hàng đang sử dụng Magento 2, với Catalog vô cùng phong phú và đa dạng. “Chúng tôi đang sử dụng một hệ thống Cloud để lưu trữ hình ảnh. Có cách nào để lấy hình ảnh từ Cloud này thay… Continue reading “Ăn Gian” Với Magento: Sử Dụng Ảnh Từ Cloud Thay Vì Default Magento