Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của CO-WELL Asia E-Commerce Suite về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai khác ngoại trừ những trường hợp cụ thể được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://www.ec-suite.vn/

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có thể có trường hợp chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cụ thể, được sử dụng để liên hệ hoặc xác định danh tính. Thông tin nhận dạng cá nhân (Thông tin cá nhân) có thể bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập dữ liệu nhật ký từ trình duyệt của bạn mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) của máy tính bạn, loại và phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ mà bạn truy cập, ngày giờ truy cập, cũng như thời lượng bạn dành trên từng trang và thông tin thống kê liên quan.

Google Ads & Cookie DoubleClick

Google trong vai trò nhà cung cấp thứ ba, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo trên nền tảng dịch vụ của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân bên ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Những đối tác này sẽ đại diện cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ, thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng.

Tuy nhiên, các đối tác này chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của bạn để thực hiện những nhiệm vụ mà chúng tôi ủy thác và họ cam kết không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, không có cách truyền thông qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn 100%. Dù chúng tôi đã nỗ lực sử dụng các phương pháp được chấp nhận trong thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể cam kết rằng thông tin đó sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web không thuộc quản lý của chúng tôi. Khi bấm vào các liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của họ. Để đảm bảo quyền riêng tư, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

Trong trường hợp chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân từ một người dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó khỏi hệ thống.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ được thông báo qua việc đăng tải phiên bản mới của Chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi đề xuất bạn thường xuyên kiểm tra lại Chính sách quyền riêng tư để cập nhật các thay đổi mới. Các thay đổi được áp dụng từ thời điểm chúng được đăng tải trên trang web này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 12 năm 2023.