Database
Sao lưu dữ liệu trong Magento
24/11/2023
Sao lưu dữ liệu trong Magento
Sao lưu dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trên website. Đây là một trong những biện pháp an toàn dễ áp dụng để phòng tránh các trường hợp hệ thống bị kẻ gian tấn công, đánh cắp hay thâm… Continue reading Sao lưu dữ liệu trong Magento
9 thực hành tốt nhất cho nâng cao bảo mật cơ sở dữ liệu
08/11/2023
9 thực hành tốt nhất cho nâng cao an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu
An toàn bảo mật cơ sở dữ liệu là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các quy trình, chính sách và công nghệ đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp được bảo mật khỏi sự truy cập từ bên trong và bên ngoài hoặc hư hỏng, thất thoát… bao gồm cả các cuộc… Continue reading 9 thực hành tốt nhất cho nâng cao an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu