công ty phát triển e-commerce
Tổ chức phát triển thương mại điện tử làm công việc gì?
07/02/2024
Tổ chức phát triển thương mại điện tử làm công việc gì?
Khi muốn xây dựng một cửa hàng trực tuyến, bạn sẽ được mọi người giới thiệu ngay tới tổ chức phát triển thương mại điện tử. Vậy tổ chức phát triển thương mại điện tử, họ sẽ làm những công việc gì, cung cấp loại dịch vụ nào và chúng sẽ mang lại lợi ích… Continue reading Tổ chức phát triển thương mại điện tử làm công việc gì?
Giải thích mọi chi phí cho nền tảng Magento năm 2024
26/01/2024
Giải thích các chi phí phổ biến cho nền tảng Magento năm 2024
Chi phí sử dụng Magento có vẻ như là một chủ đề khá đơn giản, nhưng thực tế chi phí xây dựng một cửa hàng Magento có thể thay đổi đáng kể phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau. May mắn thay, trong những năm qua, chúng tôi đã giúp rất nhiều chủ… Continue reading Giải thích các chi phí phổ biến cho nền tảng Magento năm 2024
PIM
05/01/2024
9 lợi ích khi quản lý sản phẩm với PIM
PIM (Product Information Management) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý sản phẩm. Nó không chỉ đơn giản là một công cụ, mà còn là trục căn bản để tạo ra, tổ chức và phân phối thông tin về sản phẩm. PIM cung cấp khả năng tập trung và quản lý… Continue reading 9 lợi ích khi quản lý sản phẩm với PIM