Magento 2 là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, đặt ra các tiêu chuẩn rất cao đối với chất lượng mã nguồn. Việc tuân thủ Coding Standards không chỉ là một quy định, mà là một cách tiếp cận chuyên nghiệp để xây dựng và duy trì các dự án Magento 2.

Coding Standards trong Magento 2 bao gồm một tập hợp bộ các quy tắc và hướng dẫn được Magento đề xuất để các nhà phát triển tuân thủ khi viết mã nguồn. Mục tiêu của chúng là tạo ra mã có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì, từ đó đảm bảo tính nhất quán và chất lượng tốt nhất cho dự án.

Magento 2 Coding Standards

Bộ quy tắc PHP của Magento 2 Coding Standards kiểm tra bao gồm:

 • Tuân thủ PSR-1 và PSR-2
 • Đầu ra chưa được giải mã
 • Cú pháp PHP
 • Biến siêu toàn cầu trong PHP
 • Các hàm PHP không còn sử dụng
 • Các hàm không an toàn
 • Quy ước đặt tên
 • Các khối mã trống
 • Xử lý ngoại lệ không đúng
 • Các câu truy vấn SQL không an toàn
 • Comment
 • Kiểm tra lỗi

Tác dụng của Magento 2 Coding Standards trong nền tảng e-commerce

 • Đảm bảo chất lượng mã nguồn: Đảm bảo rằng mã nguồn được viết theo các quy tắc tốt nhất, giúp tăng cường chất lượng của sản phẩm phần mềm.
 • Đồng nhất hóa cấu trúc mã: Giúp định nghĩa cách viết mã theo một cách cụ thể, giúp cấu trúc của mã nguồn đồng nhất giữa các thành viên trong nhóm phát triển.
 • Dễ bảo trì và mở rộng: Mã nguồn tuân thủ chuẩn mực Coding Standards thường dễ đọc và dễ hiểu hơn, giúp việc bảo trì và mở rộng mã nguồn dễ dàng hơn.
 • Tăng khả năng tái sử dụng mã: Giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn, vì mã viết theo chuẩn có thể dễ dàng áp dụng vào các dự án khác.

Ưu điểm và khuyết điểm của Magento 2 Coding Standards

Ưu điểm

 • Tính nhất quán: Mã nguồn được viết theo cách thống nhất, giúp dễ dàng hợp nhất và đọc hiểu.
 • Dễ bảo trì và mở rộng: Mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ nâng cấp.
 • Tăng chất lượng mã: Mã theo chuẩn có khả năng ít lỗi hơn và dễ kiểm tra.

Khuyết điểm

 • Yêu cầu thời gian và sự chấp nhận: Áp dụng Coding Standards đòi hỏi thời gian thích ứng và áp dụng từ các thành viên trong nhóm.
 • Khó khăn trong việc thay đổi: Có thể gặp khó khăn khi muốn thay đổi quy chuẩn sau khi dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, đối tác.

Các công cụ Coding Standards

Có một số công cụ tự động có thể được sử dụng để quét mã nguồn của bạn để tìm các lỗi vi phạm Coding Standards. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

 • PHP CodeSniffer: PHP CodeSniffer là một công cụ tự động được sử dụng để kiểm tra mã PHP. Nó có thể được sử dụng để quét mã của bạn để tìm các lỗi vi phạm các quy tắc định dạng, phong cách và tính chất của Magento 2 Coding Standards.

CodeSniffer

 • PHPStan: Công cụ này kiểm tra mã nguồn để phát hiện lỗi và cung cấp kiểm tra tĩnh (static analysis) để xác định các loại lỗi tiềm ẩn, kiểm tra kiểu dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán trong mã nguồn PHP.

PHPStan

 • ESLint: ESLint là một công cụ tự động được sử dụng để kiểm tra mã JavaScript và CSS. Nó có thể được sử dụng để quét mã của bạn để tìm các lỗi vi phạm các quy tắc định dạng của Magento 2 Coding Standards.

ESLint

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bên ngoài, chẳng hạn như:

 • SonarLint: SonarLint giúp bạn kiểm tra mã của mình theo các quy tắc của Magento 2 Coding Standards và các quy tắc khác.

SonarLint

 • Code Climate: Công cụ này giúp bạn phân tích mã của mình và cung cấp các đề xuất để cải thiện chất lượng mã.

Code Climate

PHP CodeSniffer

Magento khuyến khích nên sử dụng PHP CodeSniffer để kiểm tra chất lượng các đoạn mã trong mô-đun. Nó đã được cài đặt mặc định trong Magento 2. Để kiểm tra các tiêu chuẩn mã hóa Magento 2 bằng PHP CodeSniffer thì trước tiên cần cài đặt Magento 2 Coding Standards. Dưới đây là hướng dẫn để thực hiện điều đó.

PHP CodeSniffer

Cài đặt Magento 2 Coding Standards

Có hai cách để cài đặt Magento 2 Coding Standards:

 • Tải trực tiếp theo cách thủ công từ GitHub và giải nén vào trong thư mục gốc
 • Sử dụng lệnh sau để cài đặt bằng Composer: composer create-project magento/magento-coding-standard –stability=dev magento-coding-standard

Xác minh cài đặt thành công, bạn có thể chạy lệnh sau:  vendor/bin/phpcs -i

Kiểm tra tiêu chuẩn mã hóa Magento 2

Sau khi cài thành công, bạn có thể phân tích tiêu chuẩn mã hóa của bất kỳ tiện ích mở rộng nào bằng cách chạy lệnh sau:

vendor/bin/phpcs –standard=path/to/magento-coding-standard/Magento2 path/to/your_module

Bạn cũng có thể bổ sung thêm tùy chọn mức độ ưu tiên vào lệnh để thay đổi mức độ nghiêm ngặt của mã nguồn.

Ví dụ: vendor/bin/phpcs –standard=path/to/magento-coding-standard/Magento2 path/to/your_module –severity=10

Magento 2 Coding Standards

Lệnh trên sẽ kiểm tra mô-đun với mức độ ưu tiên là 10 (Các tiện ích mở rộng trên thị trường Magento thường sẽ được thử nghiệm ở mức độ này).

KIỂU MỨC ĐỘ ƯU TIÊN MÔ TẢ
Lỗi 10 Các vấn đề nghiêm trọng về mã cho thấy có lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật.
Cảnh báo 9 Các vấn đề bảo mật có thể gây ra lỗi.
Cảnh báo 8 Các vấn đề về mã dành riêng cho Magento 2 và vi phạm thiết kế.
Cảnh báo 7 Các vấn đề chung về mã.
Cảnh báo 6 Các vấn đề về style.
Cảnh báo 5 Các vấn đề về định dạng và nhận xét của PHPDoc.

Một số vi phạm tiêu chuẩn mã hóa có thể được khắc phục dễ dàng bằng cách sử dụng PHP Code Beautifier and Fixer. Hãy sử dụng lệnh sau:

bin/phpcbf path/to/your_module –standard=path/to/magento-coding-standard/Magento2

Kết luận

Coding Standards trong Magento 2 không chỉ là một bộ quy tắc viết mã, mà còn là một cơ sở quan trọng để đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và hiệu suất cho mã nguồn Magento 2. Việc tuân thủ nó không chỉ giúp mã nguồn trở nên chất lượng hơn mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển và bảo trì dự án Magento 2.

Liên hệ ngay với chúng tôi để khám phá điều mà các Dịch vụ Giải Pháp TMĐT và Dịch vụ Phát triển có thể mang lại cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn.