Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Design Pattern sử dụng trong Magento 2.

Design Pattern trong Magento 2 là gì?

Là một phương pháp tổng thể để giải quyết các vấn đề phổ biến khi thiết kế phần mềm trong lập trình hướng đối tượng OOP. Bằng cách sử dụng Design Pattern, chúng ta có thể gói gọn giữ liệu lớn một cách có tổ chức cho dự án của mình.

Trong Magento 2, có nhiều mẫu Design Pattern được sử dụng trong các module, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu các Design Pattern thường được sử dụng phổ biến trong Magento 2:

Repository Design Pattern

Là một trong những mẫu Design Pattern được giới thiệu trong Magento 2 cùng với các proxy, interceptor, factory,… Repository cung cấp một cách để truy cập và thao tác dữ liệu từ và vào cơ sở dữ liệu, web services, được xây dựng và phát triển để thay thế lớp Mage trong Magento 1 và xử lý các phụ thuộc của lập trình. Một trong những mẫu thiết kế mới được giới thiệu trong Magento 2 cùng với các mẫu chặn, proxy và các mẫu khác.

Kho lưu trữ cung cấp cách truy cập và thao tác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, dịch vụ web hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, nói một cách đơn giản, bạn có thể nói kho lưu trữ hoạt động như một API để các nhà phát triển bên thứ ba truy cập và làm việc với dữ liệu phức tạp của tiện ích mở rộng của bạn.

Design Pattern

Factory

Factory là một khía cạnh thiết yếu khác trong số các mẫu thiết kế Magento 2 khác. Mẫu thiết kế Factory trong Magento 2 là một đối tượng không thể thêm được, cho phép khởi tạo các đối tượng đại diện cho các thực thể. Trình quản lý đối tượng và mã nghiệp vụ khởi tạo nó. Magento tự động tạo Factory (nằm trong thư mục “created”).

Design Pattern

Proxies

Đối với các nhà phát triển, Proxy là một trong những mẫu thiết kế Magento 2 hiệu quả nhất. Nó có thể nâng cao đáng kể hiệu suất và giảm mức tiêu thụ tài nguyên khi được sử dụng hợp lý. Nó giải quyết hiệu quả các vấn đề dư thừa trong một dự án.

Design Pattern

Preference

Mẫu thiết kế ưu tiên ghi đè các lớp hiện có và mở rộng logic nghiệp vụ. Điều quan trọng là phải sử dụng nó một cách thích hợp, xem xét các mẫu thiết kế có sẵn khác như plugin và trình quan sát, có thể phù hợp hơn trong một số trường hợp. Tùy chọn lý tưởng khi các lựa chọn thay thế như plugin hoặc trình quan sát không được áp dụng.

Design Pattern

Virtual Type

Cho phép chúng ta chỉnh sửa các lớp đã tồn tại mà không ảnh hưởng tới các lớp khác và không cần phải tạo thêm một lớp mới. Chúng ta có thể thêm vào khi chúng ta cần.

Design Pattern

Observer

Mở rộng chức năng thay đổi logic của source code, bạn có thể viết đoạn mã tuỳ chỉnh ứng với một sự kiện của Magento phát ra, ngoài ra bạn có thể thêm một sự kiện trong source code của mình

Observer là thành phần dùng để bắt event và xử lý chúng. Ở đây chúng ta sẽ viết code để thay đổi logic xử lý.

Để khai báo và xác định vị trí của các file observer, event nó nằm trong thư mục /etc và tên là event.xml.

Design Parttern

Design Pattern

Plugin

Là một kĩ thuật giúp bạn viết mã code tốt hơn, cho phép bạn chỉnh sửa hành vi của bất kỳ các lớp công khai nào hoặc phương thức công khai nào chạy mã trước, sau hoặc xung quanh. Sử dụng Magento plugin bạn có thể sửa đổi hành vi của một lớp trong khi không cần phải thay đổi lớp đó một cách trực tiếp.

Có thể bạn đang nghĩ rằng observer vẫn đáp ứng được việc đó một cách trôi chảy nên mình sẽ chỉ ra một số điểm khác biệt. Cho phép kiểm tra chuỗi và sắp xếp thứ tự chạy của mỗi plugin đó là lý do tại sao plugin không làm thay đổi các lớp và không có bất kỳ sự xung đột nào với nhau.

Design Parttern

Design Pattern

Service Contract

Là một bộ PHP interface được định nghĩa cho một module, bao gồm các data interface dùng để bảo tồn tính toàn vẹn của dữ liệu và service interface để cung cấp các xử lý. Chi tiết logic xử lý được ẩn đi với các phần sử dụng dịch vụ như controller, webservice và các module khác.

Design Pattern

Sử dụng những Design Pattern này giúp Magento 2 có một kiến trúc mạnh mẽ, linh hoạt, và dễ bảo trì. Nó cũng giúp các nhà phát triển tận dụng các phương pháp phổ biến và giải quyết các vấn đề phổ biến trong quá trình phát triển phần mềm.

Hy vọng điều này sẽ hữu ích cho bạn !!!

Liên hệ ngay với chúng tôi để khám phá điều mà các Dịch vụ Giải Pháp TMĐT và Dịch vụ Phát triển có thể mang lại cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn.