Thiết lập chương trình khuyến mãi
Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi trong Magento 2
30/03/2024
Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi trong Magento 2: Thu hút khách hàng hiệu quả
Hiện nay, hầu như bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử nào cũng thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá ít nhất là vài lần trong năm. Với Magento 2, bạn có thể dễ dàng thiết lập các chương trình giảm giá toàn trang web cho các sự kiện đó, đảm bảo rằng… Continue reading Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi trong Magento 2: Thu hút khách hàng hiệu quả